Poštanski brojevi

Poštanski brojevi Osječko-Baranjske županije

 • Belišće 31551
 • Bilje 31327
 • Bračevci 31423
 • Budimci 31432
 • Čepin 31431
 • Črnkovci 31553
 • Darda 31326
 • Donja Motičina 31513
 • Donji Miholjac 31540
 • Drenje 31418
 • Đakovo 31400
 • Đurđenovac 31511
 • Feričanci 31512
 • Gat 31554
 • Gorjani 31422
 • Levanjska Varoš 31416
 • Lug (Laskó) 31328
 • Magadenovac 31542
 • Marijanci 31555
 • Miholjački Poreč 31543
 • Našice 31500
 • Piškorevci 31417
 • Podgajci Podravski 31552
 • Podgorač 31433
 • Podravska Moslavina 31530
 • Punitovci 31424
 • Satnica Đakovačka 31421
 • Selci Đakovački 31415
 • Semeljci 31402
 • Strizivojna 31410
 • Trnava 31411
 • Valpovo 31550
 • Viljevo 31531
 • Viškovci 31401
 • Vladislavci 31404
 • Vuka 31403