Poštanski brojevi

Poštanski brojevi Karlovačke županije

 • Barilović 47252
 • Bosiljevo 47251
 • Cerovac Vukmanički 47241
 • Cetingrad 47222
 • Draganići 47201
 • Drežnica 47313
 • Drežnik Grad 47246
 • Duga Resa 47250
 • Generalski Stol 47262
 • Gornje Zagorje 47307
 • Jasenak 47314
 • Josipdol 47303
 • Kamanje 47282
 • Karlovac 47000
 • Kašt 47284
 • Krnjak 47242
 • Lasinja 47206
 • Mahično 47286
 • Mali Erjavec 47281
 • Netretić 47271
 • Ogulin 47300
 • Oštarije 47302
 • Ozalj 47280
 • Plaški 47304
 • Radatovići 47285
 • Rakovica 47245
 • Rečica 47203
 • Ribnik 47272
 • Saborsko 47306
 • Skakavac 47212
 • Slunj 47240
 • Šišljavić 47204
 • Tounj 47264
 • Vivodina 47283
 • Vojnić 47220
 • Zvečaj 47261
 • Žakanje 47276